So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
TỦ LẠNH HITACHI 550 LÍT R-FG690PGV7X (GBK)

TỦ LẠNH HITACHI 550 LÍT R-FG690PGV7X (GBK)

17.500.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-FG630PGV7(GBK)

Tủ lạnh Hitachi R-FG630PGV7(GBK)

16.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) - 450 lít Inverter

Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) - 450 lít Inverter

14.950.000 đ

Giá tốt

Tủ Lạnh HITACHI Inverter 450 Lít R-F560PGV7 (BSL)

Tủ Lạnh HITACHI Inverter 450 Lít R-F560PGV7 (BSL)

13.350.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FG510PGV8 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FG510PGV8 GBK

12.250.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FG480PGV8 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FG480PGV8 GBK

11.600.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FG450PGV8 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FG450PGV8 GBK

10.680.000 đ

Giá tốt

TỦ LẠNH HITACHI 290 LÍT R-H350PGV7 (BSL)

TỦ LẠNH HITACHI 290 LÍT R-H350PGV7 (BSL)

8.000.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 290 lít R-H350PGV4 SLS

Tủ lạnh Hitachi Inverter 290 lít R-H350PGV4 SLS

10.080.000 đ

Giá tốt

TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 260 LÍT R-H310PGV7 (BBK)

TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 260 LÍT R-H310PGV7 (BBK)

7.300.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV4 SLS

Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV4 SLS

8.880.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV7 (BSL)

Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV7 (BSL)

6.780.000 đ

Giá tốt