So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9XKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9XKH-8

11.850.000 đ

Giá tốt

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9ZKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9ZKH-8

11.850.000 đ

Giá tốt

Điều hòa Funiki 1.5 HP HSC12TMU

Điều hòa Funiki 1.5 HP HSC12TMU

5.950.000 đ

Giá tốt

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8

22.850.000 đ

Giá tốt

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18XKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18XKH-8

20.850.000 đ

Giá tốt

Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12ZKH-8M

Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12ZKH-8M

11.450.000 đ

Giá tốt

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9ZKH-8M

Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9ZKH-8M

9.450.000 đ

Giá tốt

Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều N24ZKH-8

Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều N24ZKH-8

21.450.000 đ

Giá tốt

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8

15.450.000 đ

Giá tốt

Điều hòa Panasonic N12ZKH-8 1 chiều 12000BTU

Điều hòa Panasonic N12ZKH-8 1 chiều 12000BTU

10.250.000 đ

Giá tốt

Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XZ24ZKH-8

Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XZ24ZKH-8

34.850.000 đ

Giá tốt

Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-XZ18ZKH-8

Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-XZ18ZKH-8

25.850.000 đ

Giá tốt