So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
Tủ lạnh Toshiba Inverter 511 lít GR-RF610WE-PGV(22)-XK

Tủ lạnh Toshiba Inverter 511 lít GR-RF610WE-PGV(22)-XK

18.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Casper 44L RO-45PB

Tủ lạnh Casper 44L RO-45PB

2.350.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 580 lít MR-L72EH-BRW

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 580 lít MR-L72EH-BRW

23.850.000 đ

Thông số kỹ thuật chi tiết Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 580 lít MR-L72EH-BRW

Giá tốt

Tủ lạnh Aqua Inverter 515 lít AQR-IG686AM(GC)

Tủ lạnh Aqua Inverter 515 lít AQR-IG686AM(GC)

23.350.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-M700GPGV2X GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-M700GPGV2X GBK

42.950.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-FWB545PGV2 GS

Tủ lạnh Hitachi R-FWB545PGV2 GS

21.750.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 525 lít R-X670GV (X)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 525 lít R-X670GV (X)

99.850.000 đ

Thông số kỹ thuật chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 525 lít R-X670GV (X)

Giá tốt

Tủ lạnh 3 cánh Hitachi R-FWB545PGV2 (GBK), 455 Lít

Tủ lạnh 3 cánh Hitachi R-FWB545PGV2 (GBK), 455 Lít

20.150.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh 3 cánh Hitachi R-FWB545PGV2 (GBW), 455 Lít

Tủ lạnh 3 cánh Hitachi R-FWB545PGV2 (GBW), 455 Lít

21.250.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 600 lít R-FM800PGV2 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 600 lít R-FM800PGV2 GBK

38.300.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 536 lít R-G520GV (XT)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 536 lít R-G520GV (XT)

45.250.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 (GMG)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 (GMG)

32.350.000 đ

Giá tốt