So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
Tủ đông Kangaroo KG688A2

Tủ đông Kangaroo KG688A2

10.050.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG568A2

Tủ đông Kangaroo KG568A2

8.800.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG566A2

Tủ đông Kangaroo KG566A2

8.800.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG488A2

Tủ đông Kangaroo KG488A2

6.380.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG468A2

Tủ đông Kangaroo KG468A2

6.380.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG418A2

Tủ đông Kangaroo KG418A2

5.950.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG388A2

Tủ đông Kangaroo KG388A2

5.600.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG298A2

Tủ đông Kangaroo KG298A2

4.950.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG296A2

Tủ đông Kangaroo KG296A2

4.950.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG276A2

Tủ đông Kangaroo KG276A2

4.950.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG268A2

Tủ đông Kangaroo KG268A2

4.950.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG236A2

Tủ đông Kangaroo KG236A2

4.650.000 đ

Giá tốt