So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
Tủ đông Kangaroo KG308A1Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG308A1

6.850.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG688A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG688A2

10.050.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG568A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG568A2

8.800.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG566A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG566A2

8.800.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG488A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG488A2

6.380.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG468A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG468A2

6.380.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG418A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG418A2

5.950.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG388A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG388A2

5.600.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG298A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG298A2

4.950.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG296A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG296A2

4.950.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG276A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG276A2

4.950.000 đ

Giá tốt

Tủ đông Kangaroo KG268A2Mua ngay

Tủ đông Kangaroo KG268A2

4.950.000 đ

Giá tốt