So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
Tủ lạnh Hitachi Inverter 657 lít R-E6200V XT Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi Inverter 657 lít R-E6200V XT

63.950.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 330 lít BG410PGV6X (GBK) Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi Inverter 330 lít BG410PGV6X (GBK)

14.750.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 640 lít WB800PGV5 GBK Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi Inverter 640 lít WB800PGV5 GBK

38.550.000 đ

Giá tốt

TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 640 LÍT R-WB800PGV5 (XGR) Mua ngay

TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 640 LÍT R-WB800PGV5 (XGR)

38.550.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X XGR Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X XGR

34.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X GBK Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi Inverter 587 lít R-WB730PGV6X GBK

34.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV5 GBK Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi 590 lít R-WB730PGV5 GBK

34.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBW Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBW

24.550.000 đ

Giá tốt

TỦ LẠNH HITACHI R-FW690PGV7 (GBK) Mua ngay

TỦ LẠNH HITACHI R-FW690PGV7 (GBK)

24.550.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-X5200F Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi R-X5200F

57.950.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-X5700F Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi R-X5700F

63.550.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-X6200F Mua ngay

Tủ lạnh Hitachi R-X6200F

67.550.000 đ

Giá tốt