So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
Tủ lạnh Hitachi R-FW650PGV8 (GBK)

Tủ lạnh Hitachi R-FW650PGV8 (GBK)

18.950.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 529 lít E5000V XT

Tủ lạnh Hitachi Inverter 529 lít E5000V XT

54.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 497 lít SF48EMV

Tủ lạnh Hitachi Inverter 497 lít SF48EMV

45.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2

Tủ lạnh Hitachi Inverter 584 lít R-FM800GPGV2

49.250.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-FM800PGV2GS

Tủ lạnh Hitachi R-FM800PGV2GS

37.200.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-FM800PGV2GBK

Tủ lạnh Hitachi R-FM800PGV2GBK

38.450.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-FS800PGV2 (GS)

Tủ lạnh Hitachi R-FS800PGV2 (GS)

31.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh HITACHI R-FS800PGV2 (GBK)

Tủ lạnh HITACHI R-FS800PGV2 (GBK)

32.950.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-FS800GPGV2(GS)

Tủ lạnh Hitachi R-FS800GPGV2(GS)

42.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh SBS Hitachi R-FS800GPGV2 (GBK)

Tủ lạnh SBS Hitachi R-FS800GPGV2 (GBK)

44.250.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-FWB475PGV2(GBW)

Tủ lạnh Hitachi R-FWB475PGV2(GBW)

19.750.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-FWB475PGV2 GS

Tủ lạnh Hitachi R-FWB475PGV2 GS

19.750.000 đ

Giá tốt