So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
Tủ lạnh Electrolux Inverter 505 lít ESE5401A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 505 lít ESE5401A-BVN

16.950.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN

25.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 571 lít ESE6141A-BVN

Tủ lạnh Electrolux Inverter 571 lít ESE6141A-BVN

20.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 253L EBB2802K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 253L EBB2802K-H

7.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-H

11.350.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3702K-A

10.250.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3402K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3402K-H

10.450.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3402K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3402K-A

9.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

13.250.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-H

11.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

11.350.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3760K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3760K-H

11.950.000 đ

Giá tốt