So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3762K-H

13.750.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-H

11.950.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 lít EBB3742K-A

10.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3760K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3760K-H

11.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3740K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3740K-H

10.450.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3740K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 341 lít ETB3740K-A

9.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3442K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3442K-A

9.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3442K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3442K-H

10.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3462K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 308 lít EBB3462K-H

11.950.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3460K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3460K-H

11.250.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3440K-H

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3440K-H

9.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3440K-A

Tủ lạnh Electrolux Inverter 312 lít ETB3440K-A

8.850.000 đ

Giá tốt