So sánh sản phẩm

Hotline mua hàng

0983.006.275

08h - 22h, thứ 2 - CN

Hệ thống trung tâm / cửa hàng,

Mở cửa: 08h – 22h, thứ 2 – CN

.
Tủ lạnh Hitachi R-KWC57R-H 567L

Tủ lạnh Hitachi R-KWC57R-H 567L

53.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0 GBK

59.450.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-WB700VGV2 (GBK) 645 lít Inverter

Tủ lạnh Hitachi R-WB700VGV2 (GBK) 645 lít Inverter

34.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-B375EGV1 BBK 356 lít Inverter

Tủ lạnh Hitachi R-B375EGV1 BBK 356 lít Inverter

14.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi 2 cánh 323 lít R-B340EGV1 2023 NEW

Tủ lạnh Hitachi 2 cánh 323 lít R-B340EGV1 2023 NEW

13.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG

25.450.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540L 6 cửa R-HW540RV(XK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540L 6 cửa R-HW540RV(XK)

48.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-WXC62N 615L

Tủ lạnh Hitachi R-WXC62N 615L

76.850.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0(GMG)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0(GMG)

47.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 (MIR)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 (MIR)

13.650.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK)

26.250.000 đ

Giá tốt

Tủ lạnh Hitachi R-WX620KV-XK 615L

Tủ lạnh Hitachi R-WX620KV-XK 615L

68.650.000 đ

Giá tốt